Braco a jeho dávající pohled

Od 1995 přicházejí lidé k Bracovi, aby zlepšili svůj život a získali novou naději. Ve skupinách zažívají Bracův pohled a mnozí říkají, že získali novou sílu, vitalitu a životní radost.

Vědci vyvinuli teorie, proč se prostřednictvím Bracova pohledu mohou stát zásadní změny a označují je jako „neobyčejné“. Braco sám nevysvětluje a neučí. Nestanovuje žádné diagnózy nebo ošetření a neslibuje uzdravení. Jednoduše nabízí možnost, aby to, co lidem předává, jim mohlo nějakým způsobem pomoci.

Jeho velké nasazení bylo vícekrát oceněno a jako příspěvek ke světovému míru 2012 dostal v kapli Spojených národů v New Yorku celosvětově známou cenu míru „Sloup míru“. 2017 byl na III. Celosvětové mírové konferenci v Dominikánské republice jmenován „Světovým poslem míru a světla“.